VILNIAUS L/D "GELVONĖLIS"

Informacija apie darželį

Parašykite komentarą »

SU VASARIO 16-ĄJA!

Parašykite komentarą »

Priešmokyklinukų tėvelių dėmesiui

Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo aplinkos skyrius informuoja: „Priešmokyklinukams, kuriems skirti nemokami pietūs ir kurių ugdymas nuo 2020 m. sausio 4 d. vykdomas nuotoliniu būdu, už tas dienas, kurias vaikas nelankys ugdymo įstaigos ir bus ugdomas nuotoliniu būdu, gali būti išduoti maisto daviniai“. Atkreipiamas dėmesys, kad nemokami pietūs mokykloje skiriami ne tik nepasiturinčių šeimų vaikams, bet ir visiems priešmokyklinukams (kurių tėvai yra pateikę prašymus dėl nemokamo maitinimo), neatsižvelgiant į šeimos pajamas, todėl bus aiškinamasi, ar šių mokinių šeimoms maisto davinys yra reikalingas. Priešmokyklinukams, kurių ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu, rekomenduojama maisto davinius išduoti už praėjusį 2 savaičių laikotarpį, t.y. dalinti davinius sausio 15 ̶ 20 dienomis už laikotarpį nuo sausio 4 d. iki sausio 15 d., dalinti davinius vasario 1 ̶ 4 dienomis už laikotarpį nuo sausio 18 d. iki sausio 29 d. Išduodant maisto davinius bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/asr

Parašykite komentarą »

Parašykite komentarą »

Parašykite komentarą »

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės dr. Jurgitos Šiugždinienės laiškas švietimo bendruomenei

Parašykite komentarą »

Darbas nuo 2020-12-16

Trumpai:


Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas įprastu būdu, laikantis jau
įprastų saugumo priemonių: srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės
sveikatos saugos, higienos sąlygų. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose
rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu
būdu ar prižiūrėti vaikų.

Parašykite komentarą »

Naujos rekomendacijos

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaujantis 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla bus organizuojama remiantis šiuo teisės aktu (nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.), kuris reglamentuoja:

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Vaikams, kurie bus ugdomi namuose, bus užtikrintas nuotolinis ugdymas. Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams, kurių tėvai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, bus neskaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d.

Organizuojant šventes bus  laikomasi šių pagrindinių principų:

* bus griežtai laikomasi grupių izoliacijos, po kiekvienos grupės renginio salė bus dezinfekuojama ir išvėdinama;

* į įstaigą  nebus kviesti pašaliniai asmenys (fotografai, pasakos personažai ir pan.);
* šventės organizuojamos tik vaikams  (dalyvauti tėvams draudžiama);
* bus stebima vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė;
* karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvaus.

Parašykite komentarą »

Kalbėkime apie savo jausmus

Šiuo metu mes visi bijome susirgti, saugome save, vieni kitus, o užsikrėtus jaučiame didelę baimė, neviltį ir net kaltės jausmą. Kviečiame kartu mažinti blogus jausmus pandemijos metu. Kaskart išgirdę, kad kas nors serga, ar užkrėtė kitą priminkime kad:

  • sergantis žmogus nepasirinko pats susirgti. Sergantis asmuo gali jaustis vienišas

NUOŠIRDUS RŪPESTIS IR DĖMESYS GALI BŪTI DIDELĖ PAGALBA;

  • žmogus užsikrėtęs ar bijantis užkrėsti kitus, gali jausti kaltę

RAGINIMAS NEPASIDUOTI IR DRĄSIAI PASAKYTI, KAD SERGA GALI PADĖTI IŠSAUGOTI KITŲ SVEIKATĄ;

  • asmuo, kuris susirgo ir galimai užkrėtė kitus, neretai jaučia aplinkinių kaltinimus

KALTINIMAI NIEKAM NEPADĖJO PASVEIKTI AR NEUŽSIKRĖSTI. PALAIKYKIME VIENI KITUS;

  • žmogus, kuriam reikia izoliuotis, gali pykti, ypač jei griūna visi planai

PAAIŠKINKIME, KAD IZOLIACIJA YRA VIENINTELIS BŪDAS PADĖTI SAU IR KITIEMS, KAD VIRUSAS NEPLISTŲ.

Parašykite komentarą »

,,Mokytis niekada nevėlu!“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ kviečia tėvus (globėjus), auginančius ikimokyklinukus, į nemokamą sveiko maisto gaminimo paskaitą! Paskaitos metu kartu su gydytojais dietologais ir dietistais bus nagrinėjami ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos ypatumai bei sveiko maisto gaminimo principai. Paskaita vyks vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom”. Registraciją į paskaitą rasite čia: https://bit.ly/2JjjNuJ Paskaitos kaina: nemokamai

Parašykite komentarą »