VILNIAUS L/D "GELVONĖLIS"

Informacija apie darželį

Vilnius kreipiasi į vilniečius: tik kartu esame stiprūs ir pajėgūs įveikti pandemiją. Šiuo metu yra sudarytos visos galimybės patogiai ir greitai pasiskiepyti. Jūsų patogumui po  Vilnių keliauja skiepobusas, kuriame skiepijimas vyksta be išankstinės registracijos.

Skiepobuso grafikas https://docs.google.com/document/d/1GookgojrSwF0pXr9K_FHZdpbDGtvEiDDjjRcAzzeX74/edit

Skiepytis galima ir užsiregistravus https://vakcina.vilnius.lt/

Parašykite komentarą »

Parašykite komentarą »

Parašykite komentarą »

Parašykite komentarą »

Kovas paskelbtas Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ. Pakvietėme Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas įvairiomis veiklomis ir idėjomis sutelkti dėmesį į patyčių problemą ir siūlyti būdus bei priemones, kad kiekvienas galėtų prisidėti prie jų prevencijos. Pasiūlėme dalyviams panaudodami įvairias dailės priemones ir technikas kurti darbelius – „draugystės simbolius“ bei užfiksuoti vaikų pamąstymus šia tema. Siūlome jūsų dėmesiui virtualią parodą “Mūsų draugystės simbolis“. Spausti

Parašykite komentarą »

Parašykite komentarą »

Parašykite komentarą »

Parašykite komentarą »

SU VASARIO 16-ĄJA!

Parašykite komentarą »

Priešmokyklinukų tėvelių dėmesiui

Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo aplinkos skyrius informuoja: „Priešmokyklinukams, kuriems skirti nemokami pietūs ir kurių ugdymas nuo 2020 m. sausio 4 d. vykdomas nuotoliniu būdu, už tas dienas, kurias vaikas nelankys ugdymo įstaigos ir bus ugdomas nuotoliniu būdu, gali būti išduoti maisto daviniai“. Atkreipiamas dėmesys, kad nemokami pietūs mokykloje skiriami ne tik nepasiturinčių šeimų vaikams, bet ir visiems priešmokyklinukams (kurių tėvai yra pateikę prašymus dėl nemokamo maitinimo), neatsižvelgiant į šeimos pajamas, todėl bus aiškinamasi, ar šių mokinių šeimoms maisto davinys yra reikalingas. Priešmokyklinukams, kurių ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu, rekomenduojama maisto davinius išduoti už praėjusį 2 savaičių laikotarpį, t.y. dalinti davinius sausio 15 ̶ 20 dienomis už laikotarpį nuo sausio 4 d. iki sausio 15 d., dalinti davinius vasario 1 ̶ 4 dienomis už laikotarpį nuo sausio 18 d. iki sausio 29 d. Išduodant maisto davinius bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/asr

Parašykite komentarą »