L/d "Gelvonėlis"

Informacija apie darželį

Kalbėkime apie savo jausmus

Šiuo metu mes visi bijome susirgti, saugome save, vieni kitus, o užsikrėtus jaučiame didelę baimė, neviltį ir net kaltės jausmą. Kviečiame kartu mažinti blogus jausmus pandemijos metu. Kaskart išgirdę, kad kas nors serga, ar užkrėtė kitą priminkime kad:

  • sergantis žmogus nepasirinko pats susirgti. Sergantis asmuo gali jaustis vienišas

NUOŠIRDUS RŪPESTIS IR DĖMESYS GALI BŪTI DIDELĖ PAGALBA;

  • žmogus užsikrėtęs ar bijantis užkrėsti kitus, gali jausti kaltę

RAGINIMAS NEPASIDUOTI IR DRĄSIAI PASAKYTI, KAD SERGA GALI PADĖTI IŠSAUGOTI KITŲ SVEIKATĄ;

  • asmuo, kuris susirgo ir galimai užkrėtė kitus, neretai jaučia aplinkinių kaltinimus

KALTINIMAI NIEKAM NEPADĖJO PASVEIKTI AR NEUŽSIKRĖSTI. PALAIKYKIME VIENI KITUS;

  • žmogus, kuriam reikia izoliuotis, gali pykti, ypač jei griūna visi planai

PAAIŠKINKIME, KAD IZOLIACIJA YRA VIENINTELIS BŪDAS PADĖTI SAU IR KITIEMS, KAD VIRUSAS NEPLISTŲ.

Parašykite komentarą »

,,Mokytis niekada nevėlu!“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ kviečia tėvus (globėjus), auginančius ikimokyklinukus, į nemokamą sveiko maisto gaminimo paskaitą! Paskaitos metu kartu su gydytojais dietologais ir dietistais bus nagrinėjami ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos ypatumai bei sveiko maisto gaminimo principai. Paskaita vyks vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom”. Registraciją į paskaitą rasite čia: https://bit.ly/2JjjNuJ Paskaitos kaina: nemokamai

Parašykite komentarą »

Gerb. Tėveliai,

atsižvelgdami į šiuo metu esančią sudėtingą epidemiologinę situaciją šalyje, viso darželio bendruomenė stengiasi dėl vaikų geros savijautos, bendravimo poreikio patenkinimo bei patyriminio džiaugsmo ir tuomet, kai jie negali būti kartu su savo draugais ir auklėtojomis grupėse, todėl siekdami užtikrinti kokybišką ugdymą namuose, parengėme Vaikų  ugdymo karantino metu namuose gaires, padėsiančias vaikui ugdytis ir nepamiršti darželio. Gairių infografike nurodomi patarimai, kaip susikurti veiklos aplinką, palaikyti dienos ritmą, planuoti kūrybines veiklas, susidaryti dienos planą ir laikytis darbotvarkės, bendradarbiauti su pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais. Šios gairės padės Jums ugdyti vaiką namuose siekiant bendrų ugdymo tikslų su savo grupių pedagogais.

Parašykite komentarą »

Karantinas

Nuo 2020 m. lapkričio 7 d.  iki 2020 m. lapkričio 29 d. skelbiamas karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Įpareigojama:

viešose vietose būti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius, nepilnamečius vaikus, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų;

vyresnius nei 6 metų, viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kurios priglunda prie veido ir pilnai dengia nosį ir burną.

Užtikrinant VESOC sprendimus ikimokyklinis ir  priešmokyklinis ugdymas vyks įprastiniu būdu laikantis visų saugumo priemonių. Atkreipiame dėmesį, kad vaikams, kurie turi galimybių likti namuose ir nelankys įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, o ugdymo mokestis bus  mokamas įprastai, nes darželiai nėra uždaromi.

Parašykite komentarą »

Gera žinia

Gerbiami tėveliai, prašome nepanikuoti. Mes vykdome Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistų nurodymus. Gavome informaciją, kad kitų izoliuotos šeimos narių COVID-19 testai neigiami (tėvas izoliavosi atskirai nuo šeimos). Elkimės atsakingai! Saugokime save ir kitus!

Parašykite komentarą »

Dėmesio: COVID-19 atvejai įstaigoje

Gerbiami bendruomenės nariai, informuojame, kad mūsų darželio darbuotojai ir ugdytinių tėveliui patvirtintas susirgimas COVID-19 liga. Prašome Jus išlikti ramiems ir pažymime: a) Darbuotoja, nuo 2020-10-12 turėdama nedarbingumo lapelį sergančio vaiko priežiūrai ir nepasirodanti darbe nuo 2020-10-10, 2020-10-18 pranešė direktorei, kad jai pasitvirtino COVID-19 susirgimas ir ji izoliuojasi. Susirgus, kontakto su bendruomenės nariais ji neturėjo. Šiuo atveju įstaiga dirba įprastu režimu. b) Tėvelis, sužinojęs, kad pasitvirtino atvejis jo bendradarbei, nejausdamas simptomų, išsityrė. Gavome NVSC informaciją, kad šeima privalo izoliuotis, vaikai darželio nelankys, grupės izoliuoti nereikia. Situacija kontroliuojama. Darželio patalpos dezinfekuojamos ir gerai išvėdinamos. Bendraujama su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Visuomenės sveikatos biuru bei vykdomi visi jų nurodymai ir rekomendacijos. Prašome atidžiai stebėti savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuotis su šeimos gydytoju ir likti namie. Atsižvelgus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendaciją, primygtinai prašome laikytis reikalavimo neįeiti į rūbines, nešioti individualios apsaugos priemones, laikytis socialinio atstumo, net lauke nesibūriuoti. Situacijai keičiantis, nedelsdami informuosime papildomai.

Parašykite komentarą »

Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus kreipimasis į mokyklų bendruomenes

Parašykite komentarą »

Parašykite komentarą »

Ugdymo organizavimas nuo 2020-08-17

Tėvelių dėmesiui

Organizuojant ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą nuo 2020-08-17 vadovaujamės VESOC sprendimais ir rekomendacijomis. Svarbu:

Nebus organizuojami renginiai, bendros veiklos kelioms vaikų grupėms.

Dėl ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos. Dėl padidėjusių COVID-19 atvejų, nerekomenduojama tėvams dalyvauti vaikų ugdomojoje veikloje, išskyrus ypatingus atvejus (kai vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių).

Dėl vaikų sveikatos patikrinimo pažymėjimų. Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką iki metų pabaigos. Naujai priimtų ar keičiančių ugdymo įstaigą, vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti įprasta tvarka.

Asmenys, atlydintys vaikus, ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, uždarose erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys, pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Išsamiau čia:

Parašykite komentarą »

Tėvelių dėmesiui
• Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.
• Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.
• Labai prašoma tėvelių teikti ne popierinius prašymus, o pildytus elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“ nustatytas mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui dydis pietums priešmokyklinių ir pirmų klasių mokiniams – 1,54 Eur.

Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-586, čia.

Parašykite komentarą »