VILNIAUS L/D "GELVONĖLIS"

Informacija apie darželį

Ugdome pažinimo kompetenciją

Pažinimo kompetencija – tai vaiko domėjimasis viskuo, kas jį supa, gebėjimas sutelkti dėmesį, suvokti, samprotauti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti. Gyvenimo iššūkiai iš kiekvieno žmogaus reikalauja stebėti ir pažinti, tyrinėti ir atrasti save ir aplinkinį pasaulį. Intensyviausiai vaiko pažintiniai gebėjimai formuojasi ikimokykliniame amžiuje. „Nykštukų“ grupėje gamtos pažinimas buvo suplanuotas kaip keturių stichijų – žemės, oro, vandens, ugnies – pažinimas. Grupės vaikams buvo sudarytos sąlygos tiesiogiai pažinti tyrinėjamą objektą, bandyti suprasti įvairius gamtoje vykstančius procesus, suvokti minėtų stichijų naudą bei keliamus pavojus. Ši praktinė veikla buvo vaikams įdomi, teikė daug teigiamų emocijų.

 

Parašykite komentarą »

Vaikų nuomonė apie euro įvedimą

Pokalbiuose šia tema dalyvavo 30 priešmokyklinukų. Apie “naujus pinigus“ negirdėjo vienas. Dauguma sužinojo iš tėvų, 2 vaikai – iš vyresnių brolių-seserų, 1 “pats išgirdo“ per žinias. Teigiamai perėjimą prie eurų įvertino 27 respondentai. Jų argumentas – “eurai geresni“, nes “gražiai atrodo“, “nauji“, “monetos blizgančios“, parduotuvėje atsiskaitant “jų reikia mažiau atiduoti“, “Graikijoje taip pat eurai, nereikės keisti“.  2 vaikai euro įvedimą įvertino neigiamai, nes “dabar pinigų  krūvelė mažesnė“ ir “eurų neturiu, o litų turėjau“. Visai brandus požiūris: svarbiausia, kad mes jų turėtume.

wartosc1_hemera

Parašykite komentarą »

Iš visos širdies

Sveikindami su prasidėjusiais Naujaisiais metais, linkime kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, kūrybinio impulso naujiems pradėti, lengvos Laimės rankos, stiprios sveikatos, jaukumo, meilės, šilumos, supratimo, energijos, stiprybės, kantrybės, ramybės, vėjavaikiškumo, juoko, kūrybingumo, svajonių, siekių, prasmės, palaimos, artumo, žavingų akimirkų…

2015-1

Parašykite komentarą »