VILNIAUS L/D "GELVONĖLIS"

Informacija apie darželį

Mylimiems, brangiems, geriems…

Yra mamos, tėvo dienos, o mūsų darželio lenkų grupėse švenčiamos senelių dienos. Tomis dienomis švenčia visi. Tai ne tik vaikų parengta programa seneliams. Groja ir dainuoja, žaidžia, pramogauja auklėtojos, seneliai, kiti šeimos nariai. Vaikams taip subtiliai yra skiepijama meilė ne tik artimiesiems, bet gimtajai kalbai, dainai, šokiui. Tokia šventė neša džiaugsmą, šilumą ir meilę! Atrodo viskas paprasta, bet gražu, nuoširdu. (Žr. „Drugelių“ ir “Saulutės“ gr. puslapėlius)

13

1 Komentaras »

Bėk, žiema, iš kiemo!

Nemažai žmonių nusprendė Užgavėnių dienos popietę praleisti „Gelvonėlio“ kieme. Tradiciškai čia susirenka įvairūs lietuvių, rusų, lenkų kultūrų personažai, kurie stengiasi pasilinksminti, visus pradžiuginti ir juoku išvaryti žiemą bei pasitikti gaivų pavasarį. O ir tikrai galima patikėti, kad visi susirinkusieji išvijo šaltuką iš kiemų, nes saulutė maloniai šildė ir kvietė dar labiau šypsotis. Lankytojai galėjo dalyvauti įvairiuose žaidimuose: važinėtis „rogėmis“ asfaltu, joti ant šluotos, pereiti „auksinius vartelius“, „maišyti ir kepti“ blynus. Kokios Užgavėnės be Lašininio ir Kanapinio, kurie kaip ir kasmet kovojo, kas toliau valdys ir koks oras bus! Kad greičiau sniegas ištirptų ir visas blogis bei tamsa išnyktų, uždegta Morė, kuri tarsi paskelbė žiemos pabaigą. Persirengėliai Užgavėnių šventėje ne tik varžėsi, kuris stipresnis, bet taip pat ir vaišino skaniais blynais. (Žr. fotogaleriją)

 

Parašykite komentarą »

Darželyje paminėta Vasario 16-oji

Augsim ir puošim savo žemelę,
Visad mylėsim gimtą šalelę!
Vasario 9 – 13 dienomis “Gelvonėlio“ grupėse vyko veikla, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Ugdytiniai dalyvavo pokalbiuose apie gimtąjį kraštą, klausėsi pasakojimų, sakmių, piešė, kūrė darbelius, mokėsi gražiausių posmų apie Lietuvą. Vasario 16d. proga vaikų piešiniais, kūrybiniais darbeliais, vaizduojančiais Gedimino pilį, plevėsuojančią trispalvę, mėgstamus gimtojo miesto kampelius buvo papuoštos darželio patalpos. Vasario 12d. sukviesti į šventinį renginį vaikai deklamavo, vaidino, žaidė liaudies ratelius. Šventėje aidėjo smagios dainos, kojos trepsėjo linksmus šokius. Daug gražių žodžių buvo skirta Gimtinei, Tėvynei, Lietuvai. (Žr. fotogaleriją)

3 8

Parašykite komentarą »

Nuostabiausia diena…

TAI – šventė, dovanos, džiaugsmas, žaidimai, linksmybės, tortas, balionai, gėrimai, saldainiai, papuošimai, sultys, veidų dažymas… Kas  yra TAI? Ogi, vaikų nuomone, GIMTADIENIS. (Apie vaikų gimtadienių šventimą „Raselių“ grupėje sužinokite šios grupės puslapėlyje)

2 6-2

Parašykite komentarą »