VILNIAUS L/D "GELVONĖLIS"

Informacija apie darželį

s

Parašykite komentarą »

Nuėjo metai tyliai, nesustojo…

sveiki

Nuotraukos

 

Parašykite komentarą »

Šiek tiek paerzinkime žiemą!

Nors po Vilnių jau vaikšto Kalėdų seneliai, šventi Mikolajai, seneliai Šalčiai, sniego dėl to nepadaugėjo, visai priešingai – drengia lietus, primindamas, kad ruduo dar nenori pasitraukti. Gal verta truputį paerzinti žiemą ir prisiminti smagias rudens akimirkas?!? Pristatome „Saulutės“ gr. vaikų suvaidintą pasaką „Ropė“. Verta pasakyti, kad ji buvo šiltai priimta tėvų, darželio mažų bei Lenkų kultūros namuose įvykusio festivalio „Pasakėlė nuo vaikų darželio lentynėlės“ („Bajeczka z przedszkolnej półeczki“) žiūrovų bei komisijos. (Nuotraukos)

Parašykite komentarą »

Būkime saugūs kelyje!

Nuo mažens vaikams būtina įskiepyti supratimą apie tinkamą elgesį kelyje ir atsakomybę už savo veiksmus. Vaikams turi būti suprantamai paaiškinamos pagrindinės saugaus elgesio kelyje taisyklės. Darželyje tai daroma. Bet nepamirškime, kad geriausia ugdymo priemonė – pačių suaugusiųjų tinkamas elgesys.
Saugaus eismo kultūrą skatinantys projektai įvyko „Saulutės“, „Raselių“, „Pelėdžiukų“ priešmokyklinėse grupėse. „Saulutės“ grupės auklėtoja Jadvyga Jakovleva inicijavo renginį “Vaikai moka būti saugūs”, kuriame dalyvavo minėtų grupių vaikai ir auklėtojos, 6-ojo policijos komisariato darbuotojos. Vaikai atliko saugaus eismo taisykles įtvirtinančias užduotėles, pabendravo su policijos šunimi Amsiu, smagiai ir naudingai praleido laiką, iš policijos darbuotojos gavo saugaus eismo patarimų, „išlaikė egzaminą“, gavo patvirtinantį dokumentą. (Nuotraukos)

Parašykite komentarą »

Vilniaus lopšelis–darželis „Gelvonėlis“ yra labai dėkingas bendruomenės nariams, ugdytinių tėveliams, jų artimiesiems už skirtą 2% pajamų mokesčio paramą. 2015 metais 4549,60 Eu panaudota lauko žaidimų aikštelių įrangai įsigyti.  Iš 2% nuo pajamų mokesčio už 2014 metus skirtos paramos darželio sąskaita pasipildė 3758,69 Eu suma. Paramos lėšos bus naudojamos šiuolaikinei ugdymo(si) aplinkai kurti, vaikų kūrybinei–projektinei veiklai organizuoti, įstaigos prioritetiniams uždaviniams įgyvendinti.
Mes tikimės, kad Jūs būsite dosnūs ir kitais metais.

Parašykite komentarą »