VILNIAUS L/D "GELVONĖLIS"

Informacija apie darželį

Parašykite komentarą »

Ugdymo organizavimas nuo 2020-08-17

Tėvelių dėmesiui

Organizuojant ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą nuo 2020-08-17 vadovaujamės VESOC sprendimais ir rekomendacijomis. Svarbu:

Nebus organizuojami renginiai, bendros veiklos kelioms vaikų grupėms.

Dėl ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos. Dėl padidėjusių COVID-19 atvejų, nerekomenduojama tėvams dalyvauti vaikų ugdomojoje veikloje, išskyrus ypatingus atvejus (kai vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių).

Dėl vaikų sveikatos patikrinimo pažymėjimų. Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką iki metų pabaigos. Naujai priimtų ar keičiančių ugdymo įstaigą, vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti įprasta tvarka.

Asmenys, atlydintys vaikus, ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, uždarose erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys, pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Išsamiau čia:

Parašykite komentarą »