VILNIAUS L/D "GELVONĖLIS"

Informacija apie darželį

Parašykite komentarą »

Parašykite komentarą »

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės dr. Jurgitos Šiugždinienės laiškas švietimo bendruomenei

Parašykite komentarą »

Darbas nuo 2020-12-16

Trumpai:


Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas įprastu būdu, laikantis jau
įprastų saugumo priemonių: srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės
sveikatos saugos, higienos sąlygų. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose
rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu
būdu ar prižiūrėti vaikų.

Parašykite komentarą »

Naujos rekomendacijos

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaujantis 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla bus organizuojama remiantis šiuo teisės aktu (nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.), kuris reglamentuoja:

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Vaikams, kurie bus ugdomi namuose, bus užtikrintas nuotolinis ugdymas. Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams, kurių tėvai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, bus neskaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d.

Organizuojant šventes bus  laikomasi šių pagrindinių principų:

* bus griežtai laikomasi grupių izoliacijos, po kiekvienos grupės renginio salė bus dezinfekuojama ir išvėdinama;

* į įstaigą  nebus kviesti pašaliniai asmenys (fotografai, pasakos personažai ir pan.);
* šventės organizuojamos tik vaikams  (dalyvauti tėvams draudžiama);
* bus stebima vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė;
* karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvaus.

Parašykite komentarą »