VILNIAUS L/D "GELVONĖLIS"

Informacija apie darželį

Priešmokyklinukų tėvelių dėmesiui

Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo aplinkos skyrius informuoja: „Priešmokyklinukams, kuriems skirti nemokami pietūs ir kurių ugdymas nuo 2020 m. sausio 4 d. vykdomas nuotoliniu būdu, už tas dienas, kurias vaikas nelankys ugdymo įstaigos ir bus ugdomas nuotoliniu būdu, gali būti išduoti maisto daviniai“. Atkreipiamas dėmesys, kad nemokami pietūs mokykloje skiriami ne tik nepasiturinčių šeimų vaikams, bet ir visiems priešmokyklinukams (kurių tėvai yra pateikę prašymus dėl nemokamo maitinimo), neatsižvelgiant į šeimos pajamas, todėl bus aiškinamasi, ar šių mokinių šeimoms maisto davinys yra reikalingas. Priešmokyklinukams, kurių ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu, rekomenduojama maisto davinius išduoti už praėjusį 2 savaičių laikotarpį, t.y. dalinti davinius sausio 15 ̶ 20 dienomis už laikotarpį nuo sausio 4 d. iki sausio 15 d., dalinti davinius vasario 1 ̶ 4 dienomis už laikotarpį nuo sausio 18 d. iki sausio 29 d. Išduodant maisto davinius bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/asr

Parašykite komentarą »