VILNIAUS L/D "GELVONĖLIS"

Informacija apie darželį

Apie mus

Vilniaus lopšelio-darželio “Gelvonėlis“ nuostatai

Pavadinimas: Vilniaus lopšelis darželis “Gelvonėlis“.

Adresas: Gelvonų g. 1, Vilnius

Tel.: 85 246 49 21, 85 246 32 94.

El. paštas: rastine@gelvonelis.vilnius.lm.lt, pavaduotoja@gelvonelis.vilnius.lm.lt

Juridinio asmens kodas: 290031830.

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė “Registrų centras“.

Steigėjas: Vilniaus miesto Savivaldybės taryba.

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Darželis yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio vaikų ugdymo institucija savo veikla grindžianti Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais bei institucijos nuostatais.

Paskirtis: bendrosios paskirties.

Ugdymo forma: dieninė.

Ugdomoji kalba: lietuvių, rusų, lenkų.

Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas ir priešmokyklinis ugdymas.

Įstaigoje veikia 12 grupių – 6 grupės lietuvių ugdymo kalba, 5 – rusų, 1 – lenkų. Yra grupių vieno amžiaus vaikų, mišrių grupių: 2 grupės – lopšelio (1,5 – 3 metų vaikams), 8 grupės – darželio (3 – 5 (6) metų vaikams), 2 grupės – priešmokyklinio ugdymo, rusų ir lietuvių ugdymo kalba.

APIE MUS NEOFICIALIAI ČIA

%d bloggers like this: