VILNIAUS L/D "GELVONĖLIS"

Informacija apie darželį

Info vaiko sveikatos klausimais

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“: HIGIENOS NORMOS.

Instrukcija vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodo kūrimui, čia: INSTRUKCIJA.

E. sveikatos portale – esveikata.lt – sugeneruoto vaiko sveikatos pažymos kodo pateikimas darželiui:INSTRUKCIJA.

Vilniaus sveikatos biuro informacija ikimokyklinio ugdymo įstaigoms: www.vilniussveikiau.lt/medziaga-skirta-ikimokyklinio-ugdymo-istaigoms

%d bloggers like this: