VILNIAUS L/D "GELVONĖLIS"

Informacija apie darželį

Info vaiko ugdymo klausimais

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl vaikų priėmimo: DUK.

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose nauja tvarka (išrašai): nauja-tvarka-mok-uz-darz

Priėmimo į darželius tvarka: PRIĖMIMAS Į DARŽELIUS.

Darželių informacinės sistemos nuoroda: ČIA.

Ikimokyklinio ugdymo pavyzdinė sutartis: ČIA.

Priešmokyklinio ugdymo pavyzdinė sutartis: ČIA.

Auklėtojo pareigybės aprašas: AUKLĖTOJO PAREIGYBĖ.

Lopšelio-darželio “Gelvonėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa: IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa: PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA.

Vaikų pasiekimų aprašas: VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS.

%d bloggers like this: