VILNIAUS L/D "GELVONĖLIS"

Informacija apie darželį

Parašykite komentarą »

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės dr. Jurgitos Šiugždinienės laiškas švietimo bendruomenei

Parašykite komentarą »

Darbas nuo 2020-12-16

Trumpai:


Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas įprastu būdu, laikantis jau
įprastų saugumo priemonių: srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės
sveikatos saugos, higienos sąlygų. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose
rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu
būdu ar prižiūrėti vaikų.

Parašykite komentarą »

Naujos rekomendacijos

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaujantis 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla bus organizuojama remiantis šiuo teisės aktu (nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.), kuris reglamentuoja:

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Vaikams, kurie bus ugdomi namuose, bus užtikrintas nuotolinis ugdymas. Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams, kurių tėvai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, bus neskaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d.

Organizuojant šventes bus  laikomasi šių pagrindinių principų:

* bus griežtai laikomasi grupių izoliacijos, po kiekvienos grupės renginio salė bus dezinfekuojama ir išvėdinama;

* į įstaigą  nebus kviesti pašaliniai asmenys (fotografai, pasakos personažai ir pan.);
* šventės organizuojamos tik vaikams  (dalyvauti tėvams draudžiama);
* bus stebima vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė;
* karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvaus.

Parašykite komentarą »

Kalbėkime apie savo jausmus

Šiuo metu mes visi bijome susirgti, saugome save, vieni kitus, o užsikrėtus jaučiame didelę baimė, neviltį ir net kaltės jausmą. Kviečiame kartu mažinti blogus jausmus pandemijos metu. Kaskart išgirdę, kad kas nors serga, ar užkrėtė kitą priminkime kad:

  • sergantis žmogus nepasirinko pats susirgti. Sergantis asmuo gali jaustis vienišas

NUOŠIRDUS RŪPESTIS IR DĖMESYS GALI BŪTI DIDELĖ PAGALBA;

  • žmogus užsikrėtęs ar bijantis užkrėsti kitus, gali jausti kaltę

RAGINIMAS NEPASIDUOTI IR DRĄSIAI PASAKYTI, KAD SERGA GALI PADĖTI IŠSAUGOTI KITŲ SVEIKATĄ;

  • asmuo, kuris susirgo ir galimai užkrėtė kitus, neretai jaučia aplinkinių kaltinimus

KALTINIMAI NIEKAM NEPADĖJO PASVEIKTI AR NEUŽSIKRĖSTI. PALAIKYKIME VIENI KITUS;

  • žmogus, kuriam reikia izoliuotis, gali pykti, ypač jei griūna visi planai

PAAIŠKINKIME, KAD IZOLIACIJA YRA VIENINTELIS BŪDAS PADĖTI SAU IR KITIEMS, KAD VIRUSAS NEPLISTŲ.

Parašykite komentarą »

,,Mokytis niekada nevėlu!“

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ kviečia tėvus (globėjus), auginančius ikimokyklinukus, į nemokamą sveiko maisto gaminimo paskaitą! Paskaitos metu kartu su gydytojais dietologais ir dietistais bus nagrinėjami ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos ypatumai bei sveiko maisto gaminimo principai. Paskaita vyks vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom”. Registraciją į paskaitą rasite čia: https://bit.ly/2JjjNuJ Paskaitos kaina: nemokamai

Parašykite komentarą »

Gerb. Tėveliai,

atsižvelgdami į šiuo metu esančią sudėtingą epidemiologinę situaciją šalyje, viso darželio bendruomenė stengiasi dėl vaikų geros savijautos, bendravimo poreikio patenkinimo bei patyriminio džiaugsmo ir tuomet, kai jie negali būti kartu su savo draugais ir auklėtojomis grupėse, todėl siekdami užtikrinti kokybišką ugdymą namuose, parengėme Vaikų  ugdymo karantino metu namuose gaires, padėsiančias vaikui ugdytis ir nepamiršti darželio. Gairių infografike nurodomi patarimai, kaip susikurti veiklos aplinką, palaikyti dienos ritmą, planuoti kūrybines veiklas, susidaryti dienos planą ir laikytis darbotvarkės, bendradarbiauti su pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais. Šios gairės padės Jums ugdyti vaiką namuose siekiant bendrų ugdymo tikslų su savo grupių pedagogais.

Parašykite komentarą »

Karantinas

Nuo 2020 m. lapkričio 7 d.  iki 2020 m. lapkričio 29 d. skelbiamas karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Įpareigojama:

viešose vietose būti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius, nepilnamečius vaikus, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų;

vyresnius nei 6 metų, viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kurios priglunda prie veido ir pilnai dengia nosį ir burną.

Užtikrinant VESOC sprendimus ikimokyklinis ir  priešmokyklinis ugdymas vyks įprastiniu būdu laikantis visų saugumo priemonių. Atkreipiame dėmesį, kad vaikams, kurie turi galimybių likti namuose ir nelankys įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, o ugdymo mokestis bus  mokamas įprastai, nes darželiai nėra uždaromi.

Parašykite komentarą »

Gera žinia

Gerbiami tėveliai, prašome nepanikuoti. Mes vykdome Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistų nurodymus. Gavome informaciją, kad kitų izoliuotos šeimos narių COVID-19 testai neigiami (tėvas izoliavosi atskirai nuo šeimos). Elkimės atsakingai! Saugokime save ir kitus!

Parašykite komentarą »

Dėmesio: COVID-19 atvejai įstaigoje

Gerbiami bendruomenės nariai, informuojame, kad mūsų darželio darbuotojai ir ugdytinių tėveliui patvirtintas susirgimas COVID-19 liga. Prašome Jus išlikti ramiems ir pažymime: a) Darbuotoja, nuo 2020-10-12 turėdama nedarbingumo lapelį sergančio vaiko priežiūrai ir nepasirodanti darbe nuo 2020-10-10, 2020-10-18 pranešė direktorei, kad jai pasitvirtino COVID-19 susirgimas ir ji izoliuojasi. Susirgus, kontakto su bendruomenės nariais ji neturėjo. Šiuo atveju įstaiga dirba įprastu režimu. b) Tėvelis, sužinojęs, kad pasitvirtino atvejis jo bendradarbei, nejausdamas simptomų, išsityrė. Gavome NVSC informaciją, kad šeima privalo izoliuotis, vaikai darželio nelankys, grupės izoliuoti nereikia. Situacija kontroliuojama. Darželio patalpos dezinfekuojamos ir gerai išvėdinamos. Bendraujama su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Visuomenės sveikatos biuru bei vykdomi visi jų nurodymai ir rekomendacijos. Prašome atidžiai stebėti savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuotis su šeimos gydytoju ir likti namie. Atsižvelgus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendaciją, primygtinai prašome laikytis reikalavimo neįeiti į rūbines, nešioti individualios apsaugos priemones, laikytis socialinio atstumo, net lauke nesibūriuoti. Situacijai keičiantis, nedelsdami informuosime papildomai.

Parašykite komentarą »